Modelársky krúžok

V školskom roku 2019 / 2020 som organizoval spolu s ZŠ Borský Mikuláš modelársky krúžok. Krúžok bol určený pre deti I. a II. stupňa základnej školy v obci Borský Mikuláš.

Krúžku sa zúčastnilo 6 detí väčšinou bez predchádzajúcich skúseností so stavaním modelov.

Priebeh a plán výučby v školskom roku 2019 / 2020: 

Stretávali sme sa každý týždeň vždy na dve hodiny v dielňach ZŠ Borský Mikuláš. Bohužiaľ prvý ročník nám nečakane skrátil na polovicu COVID-19. Behom prebehnutých vyučovaní každý žiak stihol postaviť niekoľko modelov pričom som sa snažil aby žiaci postupne sami zvládli čítanie plániku a orientáciu v stavebnici. Ďalej som sa snažil aby žiaci zvládli základné farbenie štetcom a lepenie dekálov. Na farbenie sme používali farby Revell Aqua Color. Niekedy to bol boj ale vždy sme to zvládli.

Žiaci sa na modelárske hodiny tešili. Niekedy nechceli ísť ani domov :) 

Behom ročníka 2019 / 2020 som mal v pláne postupne žiakom vysvetliť a aby si aj sami skúsili farbenie modelov technikou airbrush bohužiaľ sme to nestihli kvôli spomínanej chorobe COVID-19.

Plány do budúcna: 

V školskom roku 2020 / 2021 mám v pláne každopádne pokračovať v ZŠ Borský Mikuláš. Ešte pred pandémiou som mal v pláne skúsiť modelársky krúžok zároveň aj v ZŠ Šaštín-Stráže ale kvôli momentálnej situácii a opatrení okolo nej bude jednoduchšie pokračovať iba v už zabehnutom vyučovaní v Borskom Mikuláši. Modelársky krúžok v Šaštíne-Strážach asi až v školskom roku 2021 / 2022.

Na záver pridávam zopár fotografií mladých modelárov. Teším sa z nich a dúfam že v budúcnosti tomuto krásnemu koníčku príde na chuť viac a viac mladých ľudí.